Usluge

Strukturno kabliranje

Lokalna povezivanja računala i ostalih uređaja

Telekomunikacijska infrastruktura

Izgradnja cjelokupnih svjetlovodnih mreža

Elektroenergetska infrastruktura

Protuprovalni, protuprepadni i vatrodojavni alarmni sustavi

Održavanje računalnih mreža

Održavanje i izgradnja računalnih sustava i svih njihovih komponenti