Strukturno kabliranje

Komunikacijska mreža je sustav koji uređajima na krajevima mreže, nazvanima krajnji uređaji (npr. telefon, telefaks, računalo), pruža uslugu prijenosa informacija. Strukturu komunikacijske mreže čine dva osnovna elementa: mrežni čvorovi i poveznice (engl. links). Mrežni su čvorovi međusobno povezani u mrežu s pomoću gl. poveznicâ, a krajnji se uređaji povezuju s čvorovima prijenosnim poveznicama. Osnovni su topološki oblici komunikacijskih mreža prsten, stablo, zvijezda i sabirnica.

U mrežnim su čvorovima implementirane funkcije komutiranja i usmjeravanja informacijskih tokova. Komutiranje je moguće definirati kao operaciju s pomoću koje čvor informaciju, koju primi po nekom od svojih ulaznih priključaka, šalje na jedan ili više točno određenih izlaznih priključaka. Mehanizam komutiranja u čvoru ovisi o tome primjenjuje li se u mreži načelo komutacije kanala ili komutacije paketa. Mrežni uređaj koji obavlja funkciju komutiranja naziva se komutator ili komutacijski čvor. Čvorovi međusobno razmjenjuju informacije o smjerovima raspoloživima za prijenos informacija kroz mrežu i o raspoloživim prijenosnim kapacitetima na tim smjerovima. Tako svaki čvor može učinkovito komutirati primljene informacijske tokove, a ta se funkcija čvora naziva određivanje smjerova prijenosa informacije ili, skraćeno, usmjeravanje.

Ovisno o tome u čijem se posjedu nalazi i koliko je dostupna krajnjim korisnicima, komunikacijska mreža može biti privatna ili javna. Primjeri su javnih telekomunikacijskih mreža javna komutirana telefonska mreža (engl. Public Switched Telephone Network, PSTN), javna zemaljska pokretna mreža (engl. Public Land Mobile Network, PLMN), uskopojasna digitalna mreža integriranih usluga (engl. Narrowband Integrated Services Digital Network, N-ISDN), internet i dr.

U modernim komunikacijskim sustavima primjenjuje se slojeviti pristup organizaciji svih komunikacijskih funkcija mreže. Svaki se otvoreni komunikacijski sustav (otvoren prema povezivanju s drugim sustavima) može opisati s pomoću skupa protokolnih slojeva poredanih po vertikali, od najnižega prema najvišemu. Takav uređeni slojeviti skup komunikacijskih protokola naziva se protokolni složaj. Na temelju općenitoga modela protokolne hijerarhije Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) definirala je 1984. referentni model povezivanja otvorenih komunikacijskih sustava (engl. Open Systems Interconnection Reference Model, OSIRM), sastavljen od sedam protokolnih slojeva.

 

Citiranje:
mreža. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 3. 2021.
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42221