ERICSSON ODN Sajmište i Babin Vir Požega

Niže opisane projekte smo realizirali u suradnji s poduzećem Ting iz Nove Gradiške, kao podizvođači,  koja je ugovoreni partner Ericsson Nikola Tesla.

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže Požega – Sajmište

Naziv, adresa i OIB investitora: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 1,79

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 1444

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Bana P. Šubića 39, Požega, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,54 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 1776 niti

Faza 1:720 kućanstava

Faza 2: 722 kućanstava

Planirani datum početka postavljanja: 11.12.2020.

Planirani datum završetka postavljanja:

Faza 1: 31.12.2020.

Faza 2: 31.12.2021.

ODN sajmište Požega


Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže Požega – Babin Vir

Naziv, adresa i OIB investitora: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,73

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 1206

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: A. G. Matoša 11, Požega, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 2,7 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 1464 niti

Faza 1: 600 kućanstava

Faza 2: 606 kućanstava

Planirani datum početka postavljanja: 20.11.2020.

Planirani datum završetka postavljanja:

Faza 1: 31.12.2020.

Faza 2: 31.12.2021.

distribucijska mreža Požega - Babin Vir