A1 HRVATSKA DČ8 Frankopanska Osijek projekt

Niže opisani projekti smo realizirali s investitorom A1 Hrvatska, kao ugovoreni partner.

Naziv, adresa i OIB investitora: A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,202

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 360

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulice Krste Frankopana 166, Vanjski ormarić, Point to Point

Planirana veličina distribucijskog čvora: v1600mm/d400mm/š800mm

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 435 niti

Planirani datum početka postavljanja: 27.04.2020.

Planirani datum završetka postavljanja: 21.12.2021.

A1 HRVATSKA DČ8 Frankopanska Osijek projekt